Πολλές φορές το σώμα έρχεται απλά

να εκδηλώσει τα παράπονα της ψυχής.

 

Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς

γιατί απλά δεν είμαστε στο νοσοκομείο.

 Η υγεία δεν αφορά μόνο το σώμα. Το σώμα είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Είναι εκεί που θα εκδηλωθεί η ανισορροπία η οποία μπορεί όμως να προϋπάρχει σε διάφορα επίπεδα της ύπαρξής σου. Οι άνθρωποι μεγαλώνουμε χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε "φυσικοί".

Χωρίς πολλές φορές να έχουμε το χώρο

να εκδηλώσουμε όλα μας τα συναισθήματα.

Το θυμό, τη χαρά, το φόβο, την ενοχή,

τον ενθουσιασμό. Έχουμε φτάσει στο σημείο

για να θεωρούμαστε φυσιολογικοί να μην είμαστε "φυσικοί". Χρειαζόμαστε υγεία σε όλα τα επίπεδα.

Στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που νιώθουμε, στον τρόπο που υπάρχουμε. 

 

Η μέθοδος Replayce προπονεί και τις 4 βάσεις

(πνεύμα, νόηση, συναίσθημα, σώμα)

με στόχο να επανέλθει η ισορροπία

και να επαναπροσδιοριστούν

οι δυναμικές του κάθε ανθρώπου.