Τα 6 πολυ σημαντικά χρόνια των 12-18 αποτελούν τα θεμέλια για την κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού. Το "κοινωνικό έμβρυο” είναι σε μια ουσιαστική μεταμορφωτική φάση αναζήτησης στο πως να σταθεί ως ενήλικας
στην κοινωνία. Η εφηβεία μέσα από αυτή την μετάβαση του παιδιού που ενηλικιώνεται κάποιες φορές γίνεται συγκρουσιακή μιας και κάτι χρειάζεται να απελευθερώνει και νεες προκλήσεις εμφανίζονται. Αυτη η εκπαίδευση βοηθάει τον έφηβο να πατήσει πιο γερά στα πόδια του να ηρεμήσει καθώς αποδέχεται αυτή την μεταβαση. Το πρόγραμμα είναι βιωματικό και αποτελεί εργαλείο στήριξης για τον ίδιο τον έφηβο αλλά και για την σύνδεση με το περιβάλλον του.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 Τετάρτες

το μήνα για 2 ώρες 19:30 - 21:30
Σύνολο μαθημάτων 8

 

Διάρκεια 3 μήνες
Έναρξη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Screen Shot 2020-08-04 at 09.43.43.png