Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών Σεμιναρίων

του Be a Replaycer "Replayce The Method",  σε συντονίζει να ανακαλύψεις τις δυνατότητες σου στο να δημιουργείς ένα μάθημα  Replayce.

Πάντα με ένα αυτογνωσιακό χαρακτήρα βαθύτερης κατανόησης των 4 βάσεων, είναι η στιγμή να γίνεις

ο δημιουργός της πραγματικότητας που θέλεις για σένα και για τους άλλους. Μια βαθιά μυητική διαδικασία.

Ο κύκλος Replayce The Method αποτελείται από δυο κατηγορίες, το The Method Adults που περιλαμβάνει Θετικά Γνωρίσματα και το The Method Kids που περιλαμβάνει

12 Ολυμπιακά Αγωνίσματα:

The Method Adults:

Στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα από ειδικά workshops  να κατανοήσουμε 18 Θετικά Γνωρίσματα αρχικά για τον εαυτό μας και να εφαρμόσουμε τη Μέθοδο για να διδάξουμε το δικό μας μοναδικό μάθημα. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη Μέθοδο Replayce (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, γονείς) καθώς και σε  άτομα που σκέφτονται να παρακολουθήσουν την πλήρη κατάρτιση της Μεθόδου για ενήλικες. Το Σεμινάριο έχει αυτογνωσιακό χαρακτήρα λόγω του ότι η Μέθοδος υποστηρίζει οτι δεν μπορεί να εμπνεύσεις κάτι γύρω σου αν δεν δώσεις χώρο να γίνεις εσύ ο ίδιος πηγή έμπνευσης.

Ο νέος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δυο χρόνια και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο  2019. 

Course 1: 14/10&23/10 ''Πρόθεση''

Course 2:  011/11&20/11 ''Ισορροπία''

Course 3:  02/12&16/12 ''Ρυθμός''

Course 4:  13/01&27/01/2020 ''Ευελιξία''

Course 5:  03/02&17/02 ''Εμπιστοσύνη''

Course 6:  16/03&30/03  '' Θάρρος''

Course 7:  06/04&20/04  ''Ευγνωμοσύνη''

Course 8:  04/05&18/05  ''Χιούμορ''

Course 9: 08/06&15/06  ''Ολοκλήρωση''

Course 10: 05/10&19/10  ''Καθρέφτες''

Course 11:02/11&16/11 ''Χαρά''

Course 12: 07/12&21/12 ''Σύνδεση''

Course 13: 04/01&18/01/2021 ''Αλλαγή''

Course 14: 02/02&15/02 ''Σημαντικότητα''

Course 15: 01/03&15/03 ''Αταραξία''

Course 16: 05/04&19/04 ''Αλήθεια''

Course 17: 03/05&17/05 ''Διάκριση"

Course 18: 07&21/06 ''Ουδετερότητα''

Γνωρίσματα που θα εργαστούμε :

-Πρόθεση

-Ισορροπία

-Ρυθμός

-Ευελιξία

Εμπιστοσύνη

-Αλλαγή

-Σύνδεση

-Καθρέφτες

-Αταραξία

-Χιούμορ

-Χαρά

The Method Kids:

Στόχος του Σεμιναρίου είναι μέσα από ειδικά workshops να κατανοήσουμε 12 Ολυμπιακά Αγωνίσματα, αρχικά για τον εαυτό μας και να εφαρμόσουμε τη Μέθοδο για να διδάξουμε το δικό μας μοναδικό μάθημα. 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη Μέθοδο Replayce (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες,γονείς) καθώς και σε άτομα που σκέφτονται να παρακολουθήσουν την πλήρη κατάρτιση της Μεθόδου για παιδιά. Το Σεμινάριο έχει αυτογνωσιακό χαρακτήρα λόγω του ότι η Μέθοδος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εμπνεύσεις κάτι στους γύρω σου αν δεν δώσεις χώρο να γίνεις εσύ ο ίδιος πηγή έμπνευσης.

Ο νέος Κύκλος Σπουδών διαρκεί ένα χρόνο και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2019. Σε αυτό τον κύκλο θα κατανοήσουμε βαθύτερα 12 Ολυμπιακά Αγωνίσματα μέσα από τη Μέθοδο Replayce.

Course 1:09/10&16/10 ''Εισαγωγή στη Μέθοδο''

Course 2: 06/11&27/11 ''Ταχύτητες''

Course 3: 04/12&18/12 ''Volley''

Course 4: 08/01&15/01/2020 '' Άλμα εις ύψος''

Course 5: 05/02&19/02   ''Badminton''

Course 6: 04/03&18/03  ''Ένόργανη''

Course 7: 01/04&15/04.  ''Άλμα επί κοντώ''

Course 8: 06/05&20/05   ''Εμπόδια''

Course 9: 03/06&17/06. ''Handball''

Course 10: 08/07&15/07  ''Άλμα εις μήκος''

Course 11: 07/10&21/10 ''Hockey''

Course 12: 04/11&18/11 ''Ανώμαλος δρόμος''

Course 13:02/12&16/12 ''Ρίψεις'' 

 

Αγωνίσματα που θα εργαστούμε:

-Ταχύτητες

-Ανώμαλος Δρόμος

-Handball

-Άλμα εις μήκος

-Volley

-Άλμα εις ύψος

-Badminton

-Ενόργανη

-Hockey

-Άλμα επι κοντώ

-Ρίψεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Level 2 είναι η ολοκλήρωση του προηγούμενου Σεμιναρίου.