Ο Τρίτος κύκλος "Be a Replaycer - My Uniqueness " είναι η εφαρμογη της Μεθόδου στην καινότομια που είναι ο καθένας μας. 

Στόχος είναι να μάθω να τοποθετώ τις 4 Βάσεις σε αυτό που έχω έρθει να κάνω σαν αποστολή. Γιατί τι πιο ωραίο να ανακαλύψω την αποστολή μου, να το κάνω ένα μοναδικό επάγγελμα, και να συντονίζω και αλλους ανθρώπους σε αυτό.

Ο Κύκλος Σπουδών του Σεμιναρίου

Be a Replaycer | Level 3 | Replayce My Uniqueness διαρκεί ένα έτος και θα ξεκινήσει 16 Οκτωβρίου 2019.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Level 3 είναι η ολοκλήρωση των δυο προηγούμενων Σεμιναρίων.