Το πρόγραμμα  Personal Replayce Smooth Kids,  

είναι ένα Ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα θετικής εκπαίδευσης των 4 βάσεων για παιδιά ευαίσθητα που θέλουμε να δώσουμε προσοχή και φροντίδα.

Πραγματοποιείται  σε ατομικό επίπεδο,

μια φορά την εβδομάδα κάθε

Τετάρτη 15:00-16:00 κατόπιν ραντεβού.